KMDLNj: Mospërkthimi i materialeve nga Specialja, pamundëson mbrojtjen efektive të të akuzuarve

Spread the love

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut (KMDLNj), ka thënë se është e drejtë elementare e personave të privuar nga liria që të kenë materialet e përkthyera në gjuhën e tyre.

“Së fundi, njëri ndër të akuzuarit nga Gjykata Speciale, z.Kadri Veseli kërkoi që të gjitha materialet që kanë të bëjnë me rastin e tij të përkthehen në gjuhën shqipe në mënyrë që të përgatisë mbrojtjen e që deri më tani kjo e drejtë elementare e njeriut në përgjithësi dhe e drejtë e personave të privuar nga liria, në veçanti vetëm pjesërisht ishte përmbushur ose ishte përmbushur me vonesë të madhe e që ka ndikuar në cilësinë e përgatitjes së mbrojtjes.

KMDLNj, edhe më parë ka reaguar për faktin se, edhe në vendimet për konfirimim të aktakuzës, përkthimi në gjuhën shqipe ka qenë jo i plotë dhe ishte bërë me vonesë. Gjykata Speciale pati dalë me një sqarim se materialet gjyqësore po përkthehen mirëpo duket se këtë çështje e ka konsideruar dhe po e konsideron si çështje të rëndësisë dytësore dhe në këtë mënyrë po i shkel të drejtat e njeriut për persona të privuar nga liria e që mbrohen me ligjet e Kosovës (thuhet se kjo Gjykatë është e Kosovës) dhe me ligjet dhe dokumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut e që janë integruar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës”, thuhet në reagimin e KMDLNj-së.

KMDLNj ka theksuar se kjo çështje ndërlikohet dhe banalizohet skajshmërisht për faktin se Gjykata Speciale deklaron se të burgosurit në aktakuzë e sigurisht edhe të paraburgosurit duhet t’i drejtohen kësaj Gjykate që materialet të përkthehen në gjuhën amtare apo në gjuhën që e kuptojnë.

“Nëse Gjykata Speciale është pjesë e sistemit të drejtësisë së Kosovës, dhe ashtu deklarohet gjithmonë kur ka interes duhet ta ketë të qartë se gjuhët zyrtare të Kosovës janë gjuha shqipe, serbe dhe të komuniteteve tjera në rast se i plotësojnë kushtet e parapara për ligjin e Gjuhëve që e rregullon përdorimin e gjuhëve zyrtare në Kosovë.
Është kundër të drejtave të njeriut që përkthimi gjatë seancës të jetë në gjuhën shqipe kurse materialet që duhen për seancë nuk iu dorëzohen të akuzuarve paraprakisht në gjuhën shqipe. Madje as vendimi për vazhdimin e paraburgimit nuk iu dorëzohet në kohë palëve në gjuhën shqipe sikur as kundërshtimi i avokatëve mbrojtës nuk iu dorëzohet me kohë të të akuzuarve. Sipas Rregullores së Gjykatës Speciale, gjykatësi i procedurës e cakton gjuhën që përdoret e që është gjuha angleze”, thuhet në njoftim.

KMDLNj shton se me këtë diskriminim flagrant që iu bëhet të akuzuarve me mospërkthim me kohë të të gjithë materialit në gjuhën shqipe, përveç se shkelet Ligji për Gjuhë i Republikës së Kosovës, Gjykata Speciale e pamundëson mbrojtjen efektive të të akuzuarve e cila nuk mund të bëhet pa bashkëpunim i akuzuar-avokat, nuk siguron një proces të drejtë gjyqësor dhe nuk trajton njëjtë palët në procedurë.

“Sipas ligjeve të Kosovës, të gjitha materialet fillimisht përkthehen në gjuhën shqipe, serbe dhe të komuniteteve tjera ku përbëjnë shumicën dhe, në raste të veçanta në gjuhën angleze. Gjykata Speciale po e bënë të kundërtën, të gjithë materialet i përkthen në gjuhën angleze e në raste të veçanta në gjuhën shqipe. Për KMDLNj-në kjo është shkelje flagrante e të drejtave të njeriut, pa asnjë dyshim”, thuhet në reagim. /Telegrafi/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*