Cros Border Coopeartion Programme Ks-Mk

Spread the love

Cros Border Coopeartion Programme Ks-Mk

Project “Tourism Without Borders”

Ndërtohen shetitoret ne Viti dhe ajo Viti-Bincë

Ne kuader te projektit te Bashkepunimit nderkufitar (CBC) “Turizmi Pa kufije”, ne Viti, afer ures te stacioni i autobusave eshte ndertuar shetitorja ne dy anet e lumit. Poashtu edhe ndriqimi eshte vendosur.

Sidewalks Viti and Viti-Bincë are build

In the frame of the CBC project “Tourism Without Borders”, in Viti, next to the bus station was built the walkway on both sides of the river. Also, the lights are in place.

Poashtu, eshte kompletuar edhe shetitorja perskaj lumit Morava ne drejtim te Binces. Tani hetitesit dhe ata te cilet merren me rekreacion dhe sport kane mundesi te mire per tu marrur me aktivisht me sport e rekreacion.

Also, the promenade of the river Morava towards Binca has been completed. Now the enthusiast and those who deal with recreation and sports have good opportunities to take part actively with sports and recreation.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*