Cross Border Cooperation program KS – MK

Spread the love

Cross Border Cooperation program KS – MK

Project: “Tourism Without Borders”

Informatё

I financuar nga Unioni Evropian, nga fondet e IPA II, nё kuadёr tё Bashkёpunimit ndёrkufitar, nё Viti dhe Kriva Pallankё tё Maqedonisё Veriore, ёshtё duke u implementuar projekti “Turizmi pa kufijё”. Ky projekt ka qёllim tё promovoj dhe tё ngris nё nivel mё tё lartё vlerat e turizmit nё kёto komuna.

Projekti pёrfshinё aktivitete infrastrukturore,ndёrtimi i dy rrugёve nё Viti, i rrugёs fushore pёrgjatё lumit Morava, i ndёrtimit tё shetitores pёskaj Moravёs deri nё Binҫё, i rregullimit tё hapёsirёs rreth lumit Morava afёr stacionit tё autobusёve, si dhe trajnimin e tridhjetё tё rinjёve pёr udhёheqёs turistik.

Projekti zgjatё 18 muaj.

 Information

Funded by the European Union, from IPA II, in the framework of the Cross-Border Cooperation in Viti and Kriva Palanka of Northern Macedonia, is being implemented the project “Tourism without Borders”. This project aims to promote and enhance tourism values in these municipalities.

The project includes infrastructure activities, the construction of two roads in Viti, the field road along the Morava River, the construction of the promenade between Morava and Binҫёs, the arrangement of the area around the Morava River near the bus station, and the training of thirty youths for the leader resort.

The project lasts 18 months.

               

                         

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*